event image event image

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'16

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału, w organizowanej już po raz piętnasty Konferencji

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’16
29 listopada – 2 grudnia 2016 r., Wisła, Hotel Gołębiewski

Najważniejszymi zagadnieniami, które chcielibyśmy w tym roku poruszyć na Konferencji, są: bezpieczeństwo sieci energetycznej w kontekście ogromnego jej nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną, oraz przedstawienie systemów informatycznych, mogących mieć wpływ na obniżanie wskaźników SAIDI i SAIFI.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o wprowadzeniu do taryfy elementów regulacji jakościowej. Dotyczyć będzie ona pięciu największych OSD, a jej celem jest przede wszystkim poprawa jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji, m.in. poprzez poprawę jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej, poprawę jakości obsługi odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych inwestycji. Z uwagi na wpływ regulacji jakościowej na przychód regulowany OSD, kluczowe staje się dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej dbanie o cztery podstawowe wskaźniki: SAIDI (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy), SAIFI (wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw), Czas Realizacji Przyłączenia (CRP) oraz Czas Przekazywania Danych Pomiarowo-Rozliczeniowych (CPD). Zapewnienie odpowiednich wartości tych wskaźników staje się kluczowe dla OSD pod kątem utrzymania odpowiedniego poziomu przychodów regulowanych.

W ciągu piętnastu lat Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (24-27.11.2015 r.) udział wzięło 547 Uczestników ze 170 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja ta spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w XV Konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’16”.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z uwagi na ilość zgłoszonych dotychczas wystapień zaprzestaliśmy przyjmowania kolejnych.


Nadal trwa przyjmowanie zgłoszeń Uczestników oraz powierzchni wystawowych.