event image event image

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'16

Szanowni Państwo,

niedawno zakończyła się XIV edycja Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce, a już teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną, XV edycję Konferencji, która odbędzie się w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2016 roku, w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Chcielibyśmy, aby bieżąca edycja konferencji poświęcona została, analogicznie jak poprzednia, przede wszystkim bezpieczeństwu sieci energetycznej w kontekście ogromnego jej nasycenia systemami teleinformatycznymi, z definicji narażonymi na zupełnie inne rodzaju zagrożenia niż sieć energetyczna.

Oprócz tematu przewodnionego na konferencji zostaną omówione także następujące zagadnienia:

  • modele współpracy z firmami IT
  • transmisja danych
  • zarządzania bazami danych
  • smart grid
  • zarządzanie siecią telekomunikacyjną
  • TETRA - cyfrowy system łączności
  • zarządzanie generacją rozproszoną
  • zarządzanie majątkiem sieciowym
  • centralny system wymiany informacji (CSWI)
  • aktualne wdrożenia w OSD: AMI, TETRA, monitorowanie sieci nn, CRM, Billing

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku. Jest to największe spotkanie przedstawicieli energetyki z dostawcami urządzeń / rozwiązań / systemów informatycznych dedykowanych dla tego sektora gospodarki. W roku 2015 w Konferencji udział wzięło 547 Uczestników, reprezentujących blisko 170 firm i instytucji. 200 Uczestników reprezentowało energetykę, głównie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.